CS DE EN


Tradice a zkušenost je nejlepším partnerem v podnikání.

Změny v DPH

23. leden 2024

V roce 2024 se ruší druhá snížená sazba daně ve výši 10 % a namísto první snížené sazby daně ve výši 15 % se zavádí pouze

jedna snížená sazba daně ve výši 12 %.

Dále dochází k přesunu položek v rámci sazeb DPH.

SLUŽBY

Ze snížené sazby daně do základní sazby bylo přeřazeno:

Sběr a přeprava komunálního odpadu, příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu, zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití,druhotné suroviny, letecká hromadná pravidelná doprava, služby autorů a výkonných umělců, služby čištění vnitřních prostor provedené v domácnostech, služby mytí oken prováděné v domácnostech, opravy obuvi a kožených výrobků, opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků, oprava jízdních kol, kadeřnické a holičské služby

ZBOŽÍ

Ze snížené sazby daně do základní sazby bylo přeřazeno:

Řezané květiny a dekorativní listoví, dextriny a jiné modifikované škroby, palivové dřevo, letáky a prospekty

NÁPOJE

Snížená sazba daně (12%) se uplatní pouze u podávání vybraných mléčných nápojů a podávání kohoutkové pitné vody.

Vybraným mléčným nápojem se rozumí:

mléko a tekuté mléčné výrobky (např. podmáslí, kefír, jogurtové mléko, acidofilní mléko,

nápoje uvedené pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2202 99 11 a 2202 99 15 (např. mandlové, kokosové, rýžové, ovesné, makové, sezamové mléko)

mléko a tekuté mléčné výrobky výše uvedené obsahující přidaný cukr nebo jiné sladidlo, pokud si zachovávají podstatný charakter mléka nebo mléčných výrobků (např. mléko s medem, mléko s ovocem, ořechy, kakaem, čokoládou).

Káva, i když bude obsahovat přidané mléko či mléčnou pěnu (např. cappuccino, café macchiato, café latté, ledová káva) není vybraným nápojem a podléhá základní sazbě daně (21%).

Pitnou vodou se rozumí pouze pitná voda dodávaná vodovodem bez jakékoliv další úpravy. Pitná voda dodávaná jiným způsobem (např. balená, z nápojových automatů plněných barely, ledová tříšť) nebo voda ochucená či soda podléhá sazbě 21 %.

U menu zahrnující jak stravovací služby, tak i podávání nápojů (v výjimkou podávání kohoutkové pitné vody popř. vybraných mléčných nápojů), je nutné rozdělení základu daně na jídlo v sazbě 12 % a na pití v sazbě 21 %.

Pouze při poskytování ubytovací služby se snídaní v ceně se uplatní snížená sazba daně ve výši 12 %, neboť stravování je v tomto případě vedlejší službou související se službou hlavní – ubytováním.

DODÁNÍ KNIH A POSKYTNUTÍ OBDOBNÉ SLUŽBY

Dodání knih a dalších tiskovin a poskytování služeb obdobných jako dodání knih je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně. Osvobození od daně se uplatní i u vedlejších výdajů dle § 36 odst. 4 zákona o DPH, týkajících se zjeména nákladů na balení knih a jejich přepravu.

zpět


náhled tisku | vytisknout | nahoru2024 © Profit Cheb s. r. o. Prohlášení o přístupnosti Ochrana osobních údajů Podmínky užití Clearbox Vistamedia